SPILNO.TV

Дивись Думай Дій

Новини

SPILNO.tv – ЛІТОПИС МАЙБУТНЬОГО

*English below*

SPILNO.tv – ЛІТОПИС МАЙБУТНЬОГО

Spilno.tv — ініціатива медіаактивістів, започаткована в травні 2013 року. Під час активних подій на Євромайдані (Київ, листопад 2013-лютий 2014), завдяки Spilno.TV весь світ мав можливість дивитися щоденні прямі трансляції (стріми).

Матеріали Spilno.TV було використано для документальних фільмів “Воля або смерть” (2015) режисера Дем’яна Колодія (США),  “Зима у вогні” (2015) режисера Євгена Афінєєвського (США) та багатьох інших документальних фільмів про події на Майдані в 2013-2014.

Spilno.tv є рупором для звичайних людей, для активістів та волонтерів, а також для експертів, філософів та мислителів. І нашим завданням ми бачимо формування процесу мислення нової України: серед експертів, а також в середині громадянського суспільства.

З початком повномаштабної агресії Росії проти України в лютому 2022 року Spilno.TV відновило свою роботу в форматі фіксування подій, стріму, проведення інформаційних кампаній тощо.

Сьогодні Spilno.tv документує військові злочини армії PФ, людські історії про те як люди пережили окупацію та переживають війну, що вони відчувають, як вони самоорганізовуются та виживають в екстремальних умовах. Наш особливий інтерес – документувати масовий рух самоорганізованих локальних ініціатив волонтерыв, які виникають в Україні, розвиваючи інфраструктуру допомоги цивільному населенню, територіальній обороні, армії,  лікарям, та людям, які працюють на інформаційному фронті.

Саме волонтерський рух на наш погляд є найбільш цікавим і важливим феноменом реакції українського суспільства на напад російської армії. Цей рух є важливим як для того щоб перемогти ворога, котрий набагато переважає Україну за своїм військовим, економічним та  людським потенціалом, за територію та природними ресурсами. Щоб протистояти такому потужному ворогові потрібно участь усього народу України. А може й більше – всього Людства.

Але найбільш важливою роллю волонтерського руху в Україні сьогодні є його роль у трансформації українського суспільства, в процесі творення нової поствоєнної України. Ми боромеся за виживання як країна, як народ, як люди.

Саме від цього залежить не тільки перемога України у війні, а що є більш важливим, саме існування України, її стійкість у геополітичному сенсі за такого сусідства з агресором.

Тому це так важливо, які саме нові якості набуває українське суспільство, які нові моделі самоорганізації громадянського суспільства ми зараз генеруємо?

Від цього залежить місце України в сучасному світі, та здатність України запропонувати сучасному світові нові цінності.

Ми знімаємо як невеликі відео матеріали, так і працюємо над серіями розповідей про конкретні місця то людський досвід і про феномен саморганізованого волонтерського руху в Україні. Ми запрошуємо звичайних людей, волонтерів та активістів документувати (навіть на телефон) свої щоденники війни, свій досвід вживання, самоорганізації, свої почуття, свої думки а також своє бачення нової України  котру ми разом будуємо прямо зараз.

Саме від нашого бачення нової України, котру ми будуємо прямо зараз, під час війни, залежить наше майбутнє, котре ми відбудуємо після війни. Саме будуючи цю візію прямо зараз ми змінюємо нашу теперішню реальність і наше майбутнє.

Надія ШЕВЧЕНКО, співкоординатор SPILNO.tv

SPILNO.tv – THE TIMELINE OF THE FUTURE

Silno.tv is a media activist initiative launched in May 2013. During the Euromaidan events in Kyiv (November 2013-February 2014), Spilno.TV’s work ensured the whole world could watch live broadcasts (streams) of popular protests known today as the Revolution of Dignity.

Spilno.TV’s trademark was news coverage from the field streamed live without any editing using household equipment, such as tablets, smartphones, etc. by civic-minded activists.

Spilno.TV’s footage was later used in documentaries, including ‘Freedom or Death’ (2015) directed by Damian Kolodiy (USA), ‘Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom’ (2015) directed by Evgeny Afineevsky (USA), and many other documentaries dedicated to Maidan protests of 2013-2014.

With the start of Russia’s full-scale invasion of Ukraine on February 24, 2022, Spilno.TV resumed its work of documenting events, running awareness campaigns, etc.

Today, Spilno.tv documents the war crimes of the Russian army, human stories about ordinary people living through the occupation and the war, their feelings, self-organization and endurance in extreme conditions. We focus on documenting the mass movement of self-organized local volunteer initiatives that emerged all over Ukraine, delivering aid to civilian populations, territorial defence forces, army, doctors, and fighting on the information front.

We believe this self-organized movement to be the most interesting and important phenomenon of the Ukrainian society’s reaction to the attack of the Russian Federation. This movement is important both in defeating the enemy, who far outweighs Ukraine in its military, economic and human potential, territory, and natural resources. Resisting such a powerful enemy requires the participation of all citizens of Ukraine. Or, maybe, of all Humanity.

But the most important role of this self-organization movement in Ukraine today is in the transformation of the Ukrainian society, in the process of creating a new post-war reality. We are fighting to survive as a country, as a nation, and as individuals.

It is instrumental not only for Ukraine’s victory in the war but, more importantly, the very existence of Ukraine and its stability in the geopolitical sense in the neighbourhood with the aggressor.

That is why it is so important to document the new qualities that the Ukrainian society is acquiring, the new models of civil self-organization that are emerging today.

This will define Ukraine’s place in the modern world, as well as Ukraine’s ability to offer new values to the modern world.

We shoot short videos, as well as a series of stories about specific places, human experiences and the phenomenon of self-organization movement in Ukraine. We invite ordinary people, volunteers and activists to document (even on the phone) their war diaries, their experience of self-organization, their feelings, their thoughts, and their яvision of the new Ukraine.

It is this vision of the new Ukraine that we are building together right now, during the war, that determines our future and the post-war reconstruction of the country. It is by developing this vision right now that we are changing our present and our future.

Nadia SHEVCHENKO, co-coordinator, SPILNO.tv

ЗАЛИШИТЬ ВІДПОВІДЬ

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *